יום חמישי, 14 בדצמבר 2017

אסיפת ראשי ישיבות בראשות מרן זצ"ל בסוף שנות הנ'

תמונות מאסיפת ראשי ישיבות שכינס מרן הגראי"ל בבית משפחת לוינשטיין שכניו.

האסיפה מסוף שנות הנ'.אסיפת ראשי ישיבות בבית מרן זצ"ל - תשס"ג

כמנהיג עולם התורה ועולם הישיבות אסיפות רבות כונסו במעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, להלן ציולמים מאסיפת ראש ישיבות בביתו בשנת תשס"ג.
מסיבת חנוכה בישיבת פוניבז' בבני ברק - תשל"ב בהשתתפות מרן ראש הישיבה זצ"ל

כן נראה מרן הגרמ"י ליפקוביץ' ועוד מרבני הישיבה.