יום שבת, 19 בנובמבר 2016

מרן עם תלמידיו בישיבה קטנה פוניבז' ביום הפורים