יום רביעי, 30 במרץ 2016

כנס חינוך ושו"ת בבית הכנסת בני תורה בהר נוף - תשס"ט

יום שלישי, 1 במרץ 2016

מרן שליט"א עם הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א ולהבחל"ח כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצוק"ל

בשמחה חניכי בית בריסק. הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א בנו של מרן הגרי"ז זצוק"ל, האדמו"ר מסטריקוב הגר"א לנדא זצוק"ל ולהבחל"ח מרן הגראי"ל תלמידי מרן הגרי"ז מבריסק זיע"א.


באדיבות מכון "אוצר החיים" - בני ברק 0504181548