יום ראשון, 31 במאי 2015

מרן שליט"א עם תלמידים בישיבת גאון יעקב